Werkwijze

Intake en diagnostiek

We beginnen altijd met kort telefonisch gesprek. Hierin kan ik aan u de werkwijze uitleggen, kunt u uw vragen stellen en kan ik bepalen of ik denk dat u bij op de juiste plek bent.

Vervolgens plannen we een intakegesprek van 60 minuten. Hierbij gaan we uitgebreid in op welke klachten u heeft, uw voorgeschiedenis, hoe u omgaat met de klachten, wat u al geprobeerd heeft en wat u zou willen bereiken met de behandeling. Wanneer het nodig is worden ook uw naasten hierbij betrokken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Vaak hebben we hiervoor aan 1 gesprek genoeg, soms zijn hier 2 gesprekken voor nodig.

Vervolgens kan het nodig zijn om nog verder diagnostisch onderzoek te doen om nog beter vast te stellen wat er aan de hand is. Dit gebeurt via vragenlijsten die u of zelf invult of die we samen invullen. 

Als we goed duidelijk hebben wat er aan de hand is, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. We bespreken dan wat er aan de hand is en welke mogelijke behandeling hiervoor geschikt zijn. Uw stem en ideeen zijn hierin ook zeker van belang en we zullen dit dan ook in samenspraak doen. Als het behandelplan is vastgesteld, kunnen we met de behandeling beginnen!

 

 

Behandeling

Het is de insteek van de behandeling om uw psychische klachten te verhelpen. Om ervoor te zorgen dat angst en somberheid u niet meer beperking in uw dagelijks leven. 

Dit doen we middels verschillende behandelmethoden, afhankelijk van de klachten en uw situatie. Behandelmethoden waar ik veel mee werk zijn:

- Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
- Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
- Oplossingsgerichte Therapie 
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Ook tijdens de behandeling zal ik het systeem, wanneer nodig, zoveel mogelijk betrekken om samen met uw de klachten te verhelpen.

Gedurende de behandeling vinden meerdere evaluatiemomenten plaats om te zien of we nog op de goede weg zitten met elkaar. 

Het is de insteek van de behandeling om te leren omgaan met de beperking, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het herstellen van de psychische klachten. Soms is het niet meer goed mogelijk dat iemand met de aandoening zelf nieuwe vaardigheden leert en wordt de behandeling uitgevoerd met de mantelzorger. Het is dan de mantelzorger die nieuwe inzichten, vaardigheden of gedrag krijgt aangeleerd om met de aandoening, stoornis of beperking van hun naaste om te gaan.

Afhankelijk van uw situaties duurt een sessie 30, 45 of 60 minuten. Gemiddeld gaan we uit van een behandeltraject van 8 tot 10 sessies. Dit zal met het vaststellen van het behandelplan met u worden besproken en afgestemd.