Werkwijze

INTAKE 

We beginnen altijd met kort telefonisch gesprek. Hierin kan ik aan u de werkwijze uitleggen, kunt u uw vragen stellen en kan ik bepalen of ik denk dat u bij op de juiste plek bent.

Vervolgens plannen we een intakegesprek van 60 minuten. Hierbij gaan we uitgebreid in op welke klachten u heeft, uw voorgeschiedenis, hoe u omgaat met de klachten, wat u al geprobeerd heeft en wat u zou willen bereiken met de behandeling. Wanneer het nodig is worden ook uw naasten hierbij betrokken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Vaak hebben we hier 2 gesprekken voor nodig, zodat ik een goed beeld kan krijgen van wat er speelt en wat er nodig is. 

Als we goed duidelijk hebben wat er aan de hand is, wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. We bespreken dan wat er aan de hand is en welke mogelijke behandeling hiervoor geschikt zijn. Uw stem en ideeen zijn hierin ook zeker van belang en we zullen dit dan ook in samenspraak doen. Als het behandelplan is vastgesteld, kunnen we met de behandeling beginnen!


Behandeling

ACCEPTATIE EN COMMITMENT THERAPIE

Binnen Ouderenpsychologie STAP wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van de werk- en denkwijze die hoort bij Acceptatie en Commitment Therapie (ACT).

Je spreekt dit ook uit als 1 woord; ACT. Dus doen of handelen. Met ACT willen we ervoor zorgen dat er beweging komt in wat je tot nu toe doet (en wat mogelijk niet altijd goed voor je heeft gewerkt) en er meer ruimte komt voor datgene wat het leven waardevol maakt.

ACT gaat er vanuit dat het leven gepaard gaat met momenten of langere perioden van verdriet, pijn, angst of spanning. Dit is onvermijdelijk en hoort bij het leven. Wat er echter vaak gebeurt, is dat wij dit verdriet of deze pijn meer invloed laten hebben dan misschien wel goed voor ons is. Want wat wij geneigd zijn om te doen bij negatieve gevoelens of gedachten is dat we er ons enerzijds veel mee verbinden (ze kunnen erg overheersend worden) en we er anderzijds alles aan willen doen om deze gedachten en gevoelens te vermijden.

We zijn op deze manier vaak nog meer bezig met alle narigheid dan misschien wel nodig zou zijn. En daarmee heeft de narigheid dus vaak ook meer invloed op ons leven dan we zouden willen. Wat we met ACT willen bereiken is dat we op een andere manier leren kijken naar en omgaan met deze vervelende ervaringen. We willen er niet mee in gevecht zijn en we willen het niet koste wat het koste vermijden; we willen deze nare ervaringen er ‘gewoon laten zijn’ en daarmee meer ruimte creëren voor andere zaken in ons leven. Als je de strijd kunt staken, blijft er meer ruimte over voor datgene wat ons leven waardevol maakt.

6 KERNPROCESSEN 

ACT bestaat uit 6 kernprocessen die tijdens de therapie allemaal aan bod zullen komen:

  • Acceptatie; de strijd staken met ongewenst gedachten en gevoelens en bereid zijn om ze er te laten zijn. In plaats van touwtrekken met het monster, leer je het touw los te laten.
  • Defusie; met afstand leren kijken naar je gedachten zonder dat ze jouw gaan overheersen.
  • Hier en nu; in plaats van door je gedachten gestuurd te worden naar het verleden en de toekomst, leer je in het moment te kunnen zijn.
  • Zelf als Context; in plaats van je laten leiden door de rollen of eigenschappen die jezelf oplegt, leer je om meer flexibel naar jezelf te kunnen kijken.
  • Waarden; je krijgt zicht op wat nou daadwerkelijk waardevol en belangrijk is in jouw leven.
  • Toegewijd Handelen; je maakt stappen om meer richting jouw waarden te gaan leven en je minder te laten leiden door die negatieve gedachten en gevoelens.

Al deze processen samen zorgen voor een toename in psychologische flexibiliteit: je leert handiger omgaan met moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden. Hoewel we tijdens de sessies uiteraard met elkaar in gesprek gaan, zal er ook geoefend worden. ACT heeft vooral effect als je het ook daadwerkelijk gaat ervaren. Tussen de sessie door zal je dan ook thuis aan de slag gaan!

VERDERE INVULLING VAN BEHANDELING

Tijdens de behandeling zul ik uw naasten betrekken bij de behandeling wanneer wij samen beoordelen dat dit van toegevoegde waarde kan zijn. Zij kunnen helpen om een goed beeld te schetsen van wat zij bij u zien en kunnen ondersteunen in het in de praktijk toepassen van de behandeling. 

Het is ook mogelijk om andere behandelmethoden in te zetten wanneer blijkt dat ACT niet passend is in uw situatie. Zo kunnen we gebruik maken van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR.

Gedurende de behandeling vinden meerdere evaluatiemomenten plaats om te zien of we nog op de goede weg zitten met elkaar. 

Het is de insteek van de behandeling om te leren omgaan met de datgene wat u belemmert en het aanleren van nieuwe vaardigheden. In het geval van dementie of NAH is het soms moeilijker dat iemand met de aandoening zelf nieuwe vaardigheden leert. De behandeling wordt dan uitgevoerd met de mantelzorger. Het is dan de mantelzorger die nieuwe inzichten, vaardigheden of gedrag krijgt aangeleerd om met de aandoening, stoornis of beperking van hun naaste om te gaan.

Er wordt uitgegaan van een behandelsessie van 60 minuten. Echter kan het in uw situatie fijner zijn om de sessie te verkorten tot bijvoorbeeld 30 of 45 minuten. Dit zullen we dan met elkaar afstemmen. Gemiddeld gaan we uit van een behandeltraject van 8 a 10 sessies. Ook dit kan uiteraard naar boven of beneden worden bijgesteld, afhankelijk van uw situatie. Dit zal met het vaststellen van het behandelplan met u worden besproken en afgestemd.