Samen kijken naar hoe het verder kan.

Ouderenpsycholoog in Ridderkerk en omstreken

Ouderenpsychologie STAP

Psycholoog Ridderkerk en omstreken

Ouderenpsychologie STAP is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van psychische klachten bij ouderen. Ook volwassenen met neurodegeneratieve aandoeningen (zoals dementie en Parkinson) en NAH kunnen terecht voor behandeling. Daarnaast wordt behandeling geboden aan mantelzorgers.

Behandeling vindt altijd plaats bij u thuis.

Voor wie?

  • U heeft last van somberheid of depressieve klachten.
  • U heeft recent of in het verdere verleden een traumatische ervaring meegemaakt en u heeft hier nog steeds last van.
  • U heeft last van angst, spanning of stress.
  • Er is sprake van verlies en u heeft moeite dit een plek te geven.
  • Er is sprake van een hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie of Parkinson) of hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte of CVA) en wilt u hulp bij het hiermee leren omgaan.
  • U draagt voor voor iemand en dit geeft bij u de nodige spanning of verdriet.
  • U wilt als mantelzorger leren omgaan met de beperkingen of (gedrags)veranderingen van uw dierbare?
  • Er is sprake van gedragsproblematiek ten gevolge van dementie en wilt u weten waar dit gedrag vandaan komt, hoe het gedrag veranderd kan worden of hoe hiermee om te gaan.

Herkent u zich in een van bovenstaande klachten? Heeft u andere psychische klachten waar u hulp bij wilt? Of bent u jonger, maar herkent u zich wel in de klachten?

Bel of mail dan gerust vrijblijvend voor een eerste gesprek of voor meer informatie. Dan kijken we samen hoe u weer een stap kunt maken naar het vergroten van uw welbevinden.

Stap

Diagnostiek

Stap

Behandeling

Stap

Begeleiding

Diagnostiek

We beginnen altijd met het maken een behandelplan. Soms is het nodig om via onderzoek vast te stellen welke problemen er spelen en op welke domeinen u klachten ervaart.

Onderzoek
Zo kan door het afnemen van testen worden vastgesteld hoe het staat met hersenfuncties zoals geheugen, concentratie, werktempo, taal, planning en ruimtelijk inzicht. Als de problemen zich meer voordoen op het gebied van gedrag of stemming, kunnen wij door het afnemen van vragenlijsten bepalen wat er precies aan de hand is en of er bijvoorbeeld sprake is van een depressie of angststoornis.

Vraaggesprek
Alle onderzoeken die worden afgenomen gaan samen met een vraaggesprek (anamnese). U vertelt zelf over relevante omstandigheden of factoren en over de voorgeschiedenis van uw klachten. Wanneer het nodig is, worden ook uw naasten hierbij betrokken.

Behandeling & begeleiding

De behandeling is gericht op herstel of op het leren omgaan met de beperkingen en problemen die voortvloeien uit ouderdom of een bepaalde aandoening. Ook kan begeleiding nodig zijn bij de verwerking hiervan.

Mogelijke problematiek
Veranderingen op lichamelijk of psychisch vlak kunnen ervoor zorgen dat u niet meer het leven kunt leiden dat u gewend bent. Hierdoor kunnen psychische klachten als een depressie of angststoornis ontstaan.

Hersenschade kan ervoor zorgen dat er dingen veranderen op het gebied van cognitief functioneren, gedrag of stemming. Hulp is dan gewenst bij het zo goed mogelijk omgaan met deze veranderingen voor zowel u als voor uw naasten.

Psychische, sociale, lichamelijke of gedragsmatige problemen kunnen erom vragen dat u nieuwe vaardigheden aanleert om met de veranderingen in uw leven om te gaan.

Doel
Het is de insteek van de behandeling om te leren omgaan met de beperking, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het herstellen van de psychische klachten. Soms is het niet meer goed mogelijk dat iemand met de aandoening dit zelf leert en wordt de behandeling uitgevoerd met de mantelzorger. Het is dan de mantelzorger die nieuwe vaardigheden of gedrag krijgt aangeleerd om met de aandoening, stoornis of beperking van hun naaste om te gaan en indirect het gedrag van de ander te beinvloeden.

Ouderenpsychologie STAP
'Zelfstandigheid is een groot goed. Het is belangrijk om te blijven kijken naar wat iemand nog wél kan.'

Contact

Ouderenpsychologie STAP
Daphne Vlasblom
Mauritsweg 56
2988 AL Ridderkerk

Telefoon: 06 - 10 20 74 59
E-mail: info@ouderenpsychologie-stap.nl

BIG-registratie: 49918318425
AGB praktijk:
AGB persoonlijk:

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig