Over mij

Mijn naam is Daphne Vlasblom en ben geboren in 1987. Sinds het afronden van de studie Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2009 ben ik werkzaam in de ouderenzorg. In 2014 heb ik mijn GZ-opleiding afgerond (BIG geregistreerd). 

Als psycholoog heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van psychische problematiek bij ouderen. Ik vind hierin veel uitdaging en voldoening. Ook op oudere leeftijd is het van belang en ook goed mogelijk om psychische klachten te behandelen en de kwaliteit van leven weer te vergroten. Dit geldt enerzijds voor mensen die nog goed vitaal zijn en nog midden in het leven (willen) staan en door psychische problematiek stagneren. Ook geldt dit voor ouderen die door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke problematiek meer kwetsbaar zijn. 

Daarnaast behandel ik volwassenen en ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen en chronische lichamelijke ziekten. Door het werken op verschillende psychogeriatrische -, somatische -, en revalidatieafdelingen heb ik op dit vlak veel ervaring opgedaan. Ik heb door de jaren heen de benodigde kennis vergaard om ook voor deze mensen een goed behandelaanbod te kunnen bieden. Ik kijk graag mee naar wat er nog wel is en wat er nog wel mogelijk zou kunnen zijn. Naast ruimte geven aan het verlies dat er is. 

Hoe ik graag werk. Ieder mens is anders en hoewel we zeker dezelfde lijnen kunnen volgen, zijn 2 verschillende mensen nooit in precies eenzelfde hokje te plaatsen. Daar probeer ik in mijn behandeling dan ook zoveel mogelijk rekening mee te houden; kijken naar de mens in zijn geheel in plaats van alleen naar de klacht. 

Daarnaast is het voor mij van een grote toegevoegde waarde om, wanneer de situatie hierom vraagt, de naasten van de cliënt te betrekken. Over het algemeen hebben mensen mensen nodig, zeker in tijden dat men het moeilijk heeft. Ik merk dat het een behandeling versterkt als naasten ook actief betrokken zijn.   

Daphne Vlasblom