Kwaliteit & tarieven

Verwijzing

Voor behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Multidisciplinair overleg met huisarts, specialist of andere betrokkenen zal mogelijk onderdeel zijn van de behandeling. Dit gebeurt altijd na overleg en met uw toestemming.

Kosten

Ouderenpsychologie STAP heeft binnen het Zorgprestatiemodel voor 2023 en 2024 contracten met Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea, Menzis Zorgverzekeraar en Anderzorg. Als u bij een van deze zorgverzekeraars bent aangesloten, krijgt u de behandeling volledig vergoed. Als u bent aangesloten bij een andere zorgverzekaar moet u mogelijk een deel zelf betalen. Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt vaak het gehele bedrag vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een deel vergoed (vaak 60 tot 80%). U kunt bij mij of bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel u vergoed krijgt. Sommige zorgverzekeraars eisen dat zij eerst toestemming geven om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook dit kunt u bij mij of uw zorgverzekeraar nagaan.

Houdt er rekening mee dat, ongeacht het percentage van vergoeding, psychologische behandeling altijd valt onder uw eigen risico. 

Betalingsvoorwaarden
Image

Tarieven

Ouderenpsychologie STAP levert zorg vanuit het Zorgprestatiemodel.

Ouderenpsychologie STAP werkt volgens het princiepe planning is realisatie. Dit houdt in dat er wordt uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland (ook als uw consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde). De geplande tijd in de agenda is dan ook de tijd die in rekening wordt gebracht. Als er meer dan 15 minuten wordt afgeweken van de geplande tijd, dan wordt uw consultduur aangepast aan de daadwerkelijke duur van uw consult. 

Onderstaande tarieven gelden in 2024 voor zorg die wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringsweg. De voorwaarde hierbij is dat er sprake moet zijn van een DSM diagnose. 


Consult diagnostiek / intake van 45 minuten€ 159,70
Consult diagnostiek / intake van 60 minuten€ 183,44
Consult behandeling van 45 minuten€ 135,89
Consult behandeling van 60 minuten€ 161,46
Intercollegiaal overleg (5-15 minuten) € 25,05
Reistoeslag tot 25 minuten€34,76
Reistoeslag vanaf 25 minuten€ 89,63

Ook is het mogelijk om behandeling te ontvangen voor diagnoses die niet worden vergoed door de zorgverzekering (OVP). U moet deze dan zelf bekostigen. Het tarief is €124,16 per 60 minuten.

Kwaliteit

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Ouderenpsychologie STAP is aangesloten bij de LVVP. Hiermee is de praktijk verplicht zich te houden aan het kwaliteitsbeleid van de vereniging. Ook voldoet de praktijk hiermee aan de eis om aangesloten te zijn bij een klachten- en geschillenregeling waar u gebruik van kunt maken mocht dit onverhoopt nodig zijn. Ook is Ouderenpsychoogie lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Kwaliteitsstatuut
Ouderenpsychologie STAP beschikt over een eigen kwaliteitsstatuut. Deze kunt u bij mij opvragen.

Vertrouwelijkheid
Ouderenpsychologie STAP is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Alles wat wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld. Wanneer het van toegevoegde waarde is om informatie te delen met betrokken behandelaars of andere betrokken (zoals familie), zal dit eerst met u worden besproken en zal u om toestemming worden gevraagd. Uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard, u kunt het dossier ten alle tijden opvragen en inzien. Het dossier wordt na 15 jaar verwijderd.

Privacystatement