Voor verwijzers

Voor verwijzers

Ouderenpsychologie STAP levert zorg aan de doelgroep ouderen en volwassenen binnen zowel de GZSP (Geneeskundige Zorg van Specifieke Patiëntengroepen) als vanuit het Zorgprestatiemodel.

Afhankelijk van de problematiek en het doel van diagnostiek/behandeling/begeleidng zal de zorg worden geleverd vanuit de GZSP of het Zorgprestatiemodel. Deze inschaling gebeurt op uw inschatting en kan eventueel aangepast worden na het intakegesprek en overleg met verwijzer. Mocht de inschaling bij aanvang al duidelijk zijn, verzoek ik u de gevraagde vorm van zorg op de verwijzing te vermelden. 

Het is mogelijk om te verwijzen via Zorgdomein.

GZSP

Verwijzing binnen de GZSP zal vaak tot stond komen na overleg met u of een Specialist Ouderengeneeskunde. Echter is verwijzing zonder vooroverleg ook mogelijk. 

De werkzaamheden binnen de GZSP bestaan uit behandeling gericht op herstel en/of leren omgaan met beperkingen en problemen die uit bepaalde aandoening(en) voortvloeien. Het doel van de behandeling is om problemen en beperkingen te limiteren en zelfredzaamheid en vermogen tot voeren van eigen regie zoveel mogelijk stimuleren. Ook het systeem wordt vaak betrokken om vaardigheden of gedrag aan te leren met als doel om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking.

Ook diagnostiek valt onder werkzaamheden. Dit kan op het gebied van neuropsychologisch onderzoek, op stemmingsvlak of op het gebied van gedrag (bijvoorbeeld het maken van een analyse bij moeilijk en onbegrepen gedrag bij dementie).

Gezien het multidisciplinaire karakter van de GZSP zal (wanneer dit van toepassing is) het behandelplan worden opgesteld na overleg met huisarts, verpleegkundig specialist of specialist ouderengeneeskunde. Wanneer nodig zal er overleg zijn over de uitvoer en voortgang. Er kan vanuit de praktijk worden doorverwezen naar andere disciplines (paramedische zorg / vaktherapeut) om te ondersteunen in de uitvoer van het behandelplan.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot overleg en consultatie.

Contact

Ouderenpsychologie STAP
Daphne Vlasblom
Mauritsweg 56
2988 AL Ridderkerk

Telefoon: 06 - 10 20 74 59
E-mail: info@ouderenpsychologie-stap.nl

BIG-registratie: 49918318425
AGB praktijk: 94065938
AGB persoonlijk: 94017466

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig