Kwaliteit & tarieven

Kwaliteit

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Ouderenpsychologie STAP is aangesloten bij de LVVP. Hiermee is de praktijk verplicht zich te houden aan het kwaliteitsbeleid van de vereniging. Ook voldoet de praktijk hiermee aan de eis om aangesloten te zijn bij een klachten- en geschillenregeling waar u gebruik van kunt maken mocht dit onverhoopt nodig zijn.

Kwaliteitsstatuut
Ouderenpsychologie STAP beschikt over een eigen kwaliteitsstatuut. Deze kunt u bij mij opvragen.

Vertrouwelijkheid
Ouderenpsychologie STAP is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Alles wat wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld. Wanneer het van toegevoegde waarde is om informatie te delen met betrokken behandelaars of andere betrokken (zoals familie), zal dit eerst met u worden besproken en zal u om toestemming worden gevraagd. Uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard, u kunt het dossier ten alle tijden opvragen en inzien. Het dossier wordt na 15 jaar verwijderd.

Wachttijden
Tussen aanmelding en intake: maximaal 2 weken
Tussen intake en start behandeling: maximaal 2 week

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Kosten

Ouderenpsychologie STAP heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u mogelijk een deel zelf moet betalen. Wanneer wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt vaak het gehele bedrag vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een deel vergoed (vaak 60 tot 80%). U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel u vergoed krijgt. Houdt er rekening mee dat psychologische behandeling valt onder uw eigen risico. 

Verwijzing

Voor behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Multidisciplinair overleg met huisarts, specialist ouderengeneeskunde of andere betrokkenen zal mogelijk onderdeel zijn van de behandeling. Dit gebeurt altijd na overleg en met uw toestemming.

Tarieven

Ouderenpsychologie STAP levert zorg vanuit de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) en vanuit de Generalistische Basis GGZ.

Per behandeling zal worden beoordeeld of de zorg wordt geleverd vanuit de GZSP of vanuit de Basis GGZ. Dit zal in eerste instantie worden beoordeeld door de verwijzer. Het is mogelijk dat dit nu overleg met u wordt gewijzigd na het intakegesprek. 

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patientgroepen

De GZSP biedt zorg aan kwetsbare mensen die nog thuis wonen met hoog complexe problematiek. De problemen beperken iemand in zelfredzaamheid en eigen regie. Een voorwaarde om behandeld te worden binnen de GZSP is dat patiënten kwetsbaar zijn en dat zorg niet meer gericht is op genezing, maar op het omgaan met de problemen en beperkingen die uit de aandoening voortkomen. 

Tarieven vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit 2021

Zorg door gedragswetenschapper (per 60 minuten)€134,84
Reistoeslag per 10 minuten reistijd €10,00
(berekend vanaf praktijkadres tot aan huis via Google Maps)

Contact

Ouderenpsychologie STAP
Daphne Vlasblom
Mauritsweg 56
2988 AL Ridderkerk

Telefoon: 06 - 10 20 74 59
E-mail: info@ouderenpsychologie-stap.nl

BIG-registratie: 49918318425
AGB praktijk: 94065938
AGB persoonlijk: 94017466

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig