Samen kijken naar hoe het verder kan.

Ondersteuning voor kwetsbare ouderen.

Ouderenpsychologie STAP

Ouderenpsycholoog in Ridderkerk en omstreken

Ouderenpsychologie STAP is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van psychische klachten bij ouderen. Deze hulp richt zich zowel op psychische problematiek zoals angst en somberheid als op hersenaandoeningen zoals dementie, Parkinson en Niet Aangeboren Hersenletsel.  Behandeling vindt altijd plaats bij u thuis. 

Voor wie?

  • Heeft u last van psychische problemen zoals angst of somberheid?
  • Is er sprake van een hersenaandoening (bijvoorbeeld dementie of Parkinson) of hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte of CVA) en wilt u hulp bij het hiermee leren omgaan?
  • Of wilt u als mantelzorger leren omgaan met de beperkingen of (gedrags)veranderingen van uw dierbare?
  • Is er sprake van gedragsproblematiek ten gevolge van dementie en wilt u weten waar dit gedrag vandaan komt, hoe het gedrag veranderd kan worden of hoe hiermee om te gaan?
  • Is er sprake van geheugenverlies en wilt u dit laten onderzoeken middels (neuro)psychologisch onderzoek?
Herkent u zich in een van bovenstaande vragen? Of heeft u andere psychische klachten waar u hulp bij wilt? Bel of mail dan gerust voor een eerste gesprek of voor meer informatie. Dan kijken we samen hoe u weer een stap kunt maken naar het vergroten van uw welbevinden.

 

Stap

Diagnostiek

Stap

Behandeling

Stap

Begeleiding

Diagnostiek

We beginnen altijd met het maken een behandelplan. Soms is het nodig om via onderzoek vast te stellen welke problemen er spelen en op welke domeinen u klachten ervaart.

Behandeling & begeleiding

De behandeling is gericht op herstel of op het leren omgaan met de beperkingen en problemen die voortvloeien uit ouderdom of een bepaalde aandoening. Ook kan begeleiding nodig zijn bij de verwerking hiervan.

Ouderenpsychologie STAP
'Zelfstandigheid is een groot goed. Het is belangrijk om te blijven kijken naar wat iemand nog wél kan.'

Over mij

Mijn naam is Daphne Vlasblom en ben geboren in 1987. Sinds het afronden van de studie Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik werkzaam in de ouderenzorg.

Ik heb veel ervaring opgedaan in het werken met kwetsbare ouderen binnen het verpleeghuis, in de Basis GGZ en extramuraal (bij mensen thuis). Ook heb ik tijdens mijn loopbaan in het verpleeghuis in 2014 mijn GZ-opleiding afgerond (BIG geregistreerd).

Praktische informatie

Kwaliteit

Ouderenpsychologie STAP is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). 

Tarieven

Ouderenpsychologie STAP levert zorg vanuit de Geneeskundige Zorg van Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) en vanuit de Generalistische Basis GGZ.

Vergoeding

Ouderenpsychologie STAP heeft geen contracten met zorgverzekeraars. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel u vergoed krijgt.

Verwijzing

Voor behandeling is een verwijzing nodig van de specialist ouderengeneeskunde of huisarts. Multidisciplinair overleg is mogelijk onderdeel van de behandeling.

Contact

Ouderenpsychologie STAP
Daphne Vlasblom
Mauritsweg 56
2988 AL Ridderkerk

Telefoon: 06 - 10 20 74 59
E-mail: info@ouderenpsychologie-stap.nl

BIG-registratie: 49918318425
AGB praktijk: 94065938
AGB persoonlijk: 94017466

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig