Behandeling & begeleiding

Behandeling & begeleiding

De behandeling is gericht op herstel of op het leren omgaan met de beperkingen en problemen die voortvloeien uit ouderdom of een bepaalde aandoening. Ook kan begeleiding nodig zijn bij de verwerking hiervan.

Mogelijke problematiek
  • Veranderingen op lichamelijk of psychisch vlak kunnen ervoor zorgen dat u niet meer het leven kunt leiden dat u gewend bent. Hierdoor kan er een toename zijn van somberheid of angst. Maar ook andere factoren kunnen ervoor zorgen dat er psychische klachten als een depressie of angststoornis ontstaan. 
  • Hersenschade kan ervoor zorgen dat er dingen veranderen op het gebied van cognitief functioneren, gedrag of stemming. Hulp is dan gewenst bij het zo goed mogelijk omgaan met deze veranderingen voor zowel u als voor uw naasten.
  • Psychische, sociale, lichamelijke of gedragsmatige problemen kunnen erom vragen dat u nieuwe vaardigheden aanleert om met de veranderingen in uw leven om te gaan.

Doel
Het is de insteek van de behandeling om te leren omgaan met de beperking, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het herstellen van de psychische klachten. Soms is het niet meer goed mogelijk dat iemand met de aandoening dit zelf leert en wordt de behandeling uitgevoerd met de mantelzorger. Het is dan de mantelzorger die nieuwe vaardigheden of gedrag krijgt aangeleerd om met de aandoening, stoornis of beperking van hun naaste om te gaan en indirect het gedrag van de ander te beinvloeden.

Contact

Ouderenpsychologie STAP
Daphne Vlasblom
Mauritsweg 56
2988 AL Ridderkerk

Telefoon: 06 - 10 20 74 59
E-mail: info@ouderenpsychologie-stap.nl

BIG-registratie: 49918318425
AGB praktijk: 94065938
AGB persoonlijk: 94017466

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig